שרית ולורנס | "שישי בשתיים" |  מה קורה לפרוייקטים בקורונה?