top of page

טופס בקשת הצטרפות לסוכנות

מעוניין/נת להצטרף למשפחת שרית & לורנס?
יש לעקוב אחר השלבים ולמלא במקומות הנדרשים.

רק במידה והפרופיל יתאים לאחת המחלקות שלנו ולצורך סיום תהליך ההרשמה יש לשלם 600 ש״ח דמי רישום

ולחתום על הסכם ייצוג של 12 חודשים.

(חברי שח"ם פטורים מדמי רישום)

4

3

2

1

סיום ושליחה

תמונות וסרטון

רשתות חברתיות

פרטים אישיים

שפות

המשך

4

3

2

1

סיום ושליחה

תמונות וסרטון

רשתות חברתיות

פרטים אישיים

לא חובה

צרף אישור חברות שחם

לא חובה

המשך
חזרה

ניתן להעלות רק תמונות סטודיו מקצועיות בלבד 

בקשה עם תמונות חובבניות לא תתקבל

סרטון וידאו הצעה עצמית עד 30 שניות בלבד

נא להקפיד לצלם לרוחב, על רקע חלק וחלל מואר

סרטון הצגה עצמית
תמונה שלישית
תמונה שניה
תמונה ראשונה
המשך
חזרה

4

3

2

1

סיום ושליחה

תמונות וסרטון

רשתות חברתיות

פרטים אישיים

חזרה

4

3

2

1

סיום ושליחה

תמונות וסרטון

רשתות חברתיות

פרטים אישיים

נא להמתין, המערכת מעלה ושומרת נתונים.

4

3

2

1

סיום ושליחה

תמונות וסרטון

רשתות חברתיות

פרטים אישיים

תודה, פנייתך התקבלה.

נציג הסוכנות יבחן את הנתונים ויחזור אליך.

4

3

2

1

סיום ושליחה

תמונות וסרטון

רשתות חברתיות

פרטים אישיים

bottom of page