top of page

מורי שרם

שחקן

מסך

  • "אבוללה" סרט קולנוע

פרסומות

  • פרסומות לדוריטוס

  • קמפיין לעידוד בחירות שלישיות

במה

  • "עוץ לי גוץ לי" – תיאטרון "אורנה פורת"

  • "בראשית עולם" – תיאטרון מרכז      הבמה

  • "מודה אני"- תיאטרון מרכז      הבמה

הכשרה

  • תאטרון אורנה פורת לילדים ונוער 2013-2015

  • קורס משחק אצל גלית רונזשטיין 2016

  • תאטרון מרכז הבמה 2017-2018

מורי שרם
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black
bottom of page