יובל גרוס

אודות


  • 2014-2021 - צעדים בית ספר למחול ואומנויות הבמה

  • לימודי נגינה בפסנתר

  • 2020 לימודי תאוריה במוזיקה

  • 2020 פיתוח קול


מסך


  • 2021 השתתפות בסדרה "ילדי בית העץ" , בתפקיד תומי (תפקיד אורח, פרק אחד)

  • 2020 השתתפות בסדרה "ספיידרז" , בתפקיד מאיה


יובל גרוס
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black