תום טסלר

הכשרות 


  • בוגר ניסן נתיב משחק מול מצלמה + מגמת תיאטרון בתיכון

  • מתכנן פנסיוני וביטוח במנורה מבטחים

  • בוגר אונ' רייכמן (הבינתחומי) מנהל עסקים 


מסך


  • פרסומות ל"דיסקונט", "כלל", ומכונות גילוח "מרידיאן"

  • "המעילה" (סדרה) סצינה עם יהודה לוי תום טסלר
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black