תמר חסידהכשרות 


  • קורס משחק במודיעין


מסך


  • השתתפות בפרסומת 


כשרונות נוספים 


  • ריקוד

  • צילום סרטונים קצרים

  • ציור

  • שירה

  • בישולשפות נוספות 


  • אנגלית


תמר חסיד
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black