טלאור אסרף

שחקנית

הכשרה 


בוגרת בית ספר למשחק הסטודיו - גל אמיתי

טלאור אסרף
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black