רונלי מדינה

אודות 


  • גובה - 1.79מסך 


  • 2014  - פרסומת לתלמה שפות נוספות 


  • עברית - שפת אם 

  • אנגלית - ברמה גבוהה


רונלי מדינה
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok_edited_edited.png