רונה בר

הכשרות 


  • קורס "משחק מול מצלמה" אצל גלית רוזנשטיין

  • לימודי ריקוד במשך חמש שנים מודרני והיפהופשפות נוספות


  • עברית שפת אם

  •  אנגלית רמה גבוהה


רונה בר
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black