עומר דרור

שחקן

מסך 


2022 רוקדים עם כוכבים

2021 מלכת היופי של ירושלים 


עומר דרור
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black