אוהב אזולאי

הכשרות 


  • לימודי משחק אצל גל אמיתי במשך שנתיים

  • לימודי משחק בתאטרון הקאמרי - תל אביבמסך + במה 


  • מחזה קצר " לא רק ספר ילדים" מעת רועי מליח רשף

  • תאטרון הקאמרי מתוך מופע אמצע בתפקיד האבא אלון

  • מופע סיום שנה בקאמרי "בוא נדבר על זה"

אוהב אזולאי
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black