נועם סימון

שחקן

הכשרות


  • 2018 האקדמיה לאומנויות הבמה כ6 חודשים - דים אמור.כישורים נוספים


  • עיצוב שיערשפות


  • עברית

  • אנגלית

נועם סימון
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black