ניצן טרגן

הכשרה 


  • 2018-2019 בריאקטינג סטודיו בקורס שנתי (משחק מול מצלמה)


כשרונות נוספים

 

  • יכולות שירה

  • יכולות ריקוד


ניצן טרגן
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black