מיכל טשבינר

שחקנית

הכשרות 


  •  קורס בוגרים בסטודיו למשחק של גל אמיתי 

  • תיאטרון 3 שנים במגמה בתיכון שפות נוספות 


  • אנגלית ברמה גבוהה

מיכל טשבינר
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok_edited_edited.png