מיכאל עשוש

שחקן

הכשרות


  • 2020-2021 משחק מול מצלמה - מאי מיכאלי.

  • 2020 קורס ניתוח טקסטים - לי גילת.


מסך


  • השוטרים

  • יLet’s talk


כישורים נוספים


  • שירה

  • נגינה בגיטרה


שפות


  • עברית - שפת אם

  • אנגלית - רמה טובה

מיכאל עשוש
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black