מני מלכה

שחקן

הכשרות


  • קורס משחק מול מצלמה - ניסן נתיב.מסך


  • 2020  סדרת "בני אור".

מני מלכה
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black