מזל צגה

השכלה


  • 2020-2021 לימוד בסטודיו למשחק של אלי פרי משחק מול מצלמה ותיאטרון


כישרונות נוספים 


  • שירה 

  • ריקוד


שפות נוספות 


  • עברית

  • אנגלית

  • מעט ספרדית ואמהרית


מזל צגה
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black