מאי אהרון

שחקנית

אודות


  • 2019 סדנת משחק הכנה לאודישנים - טל צירין.

  • 2014 הייתה חלק מ"סטודיו אוקורד" 3 שנים.

מאי אהרון
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black