מתן עסיס

הכשרות 


  • 2021 - מגמת תקשורת 10 יח'
מסך 


  • 2020 - הבנים והבנות 
רשתות חברתיות 


  • מנהל עמוד טיק טוק עם כ 20K עוקבים
במה 


  • 2013-2015 - חבר בלהקת מיומנה מתן עסיס
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black