ליאב סקורי

אודות


  • בוגר קורס משחק אצל גלית אשכול

  • תפקיד ראשי בסרט גמר "זה מי שאני"

ליאב סקורי
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok_edited_edited.png