ליאן ברגיג

הכשרות 

  • ב- ה שלוש שנים מקהלה 

  • ו - ד התעמלות אומנותית 

  • א-ו פירואט.

  • במסגרת הפירואט הופיעה בתפקידים מרכזיים ובין היתר גם בתיאטרון ירושלים.

  • ג-ו התעמלות קרקע.ליאן ברגיג
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black