ליאן אסלר

אודות


  • כישורים : שירה , ריקוד , נגינה.

  • שפות : עברית , רוסית.

ליאן  אסלר
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black