לי-שי

הכשרות ומסך


  • 2021 - לימודי משחק אצל גלית אשכול וסדנאות עם מלהקים

  • 2020 - שיחקה תפקיד אורח ב״צומת מילר 3״ וב״שוטרים״

  • 2020 - למדה תסריטאות בסדנאות הבמה עם אבנר בירנהיימר.

  • 2020 - קמפיינים ברשתות החברתיות- אקסל, פילה, אופטיקה.

  • 2018 - לימודי משחק אצל שחר רוזן

  • 2019 - שיחקה תפקיד אורח ב״מדובב״

  • 2008 - בוגרת מגמת תיאטרון


כישורים נוספים 

  • פיתוח קול אצל נופר מקובר

  • הוצאת סינגלים ועבודה על אלבום

  • קומית


לי-שי
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black