לידור משה

הכשרות 


  • 2020-2021- קורס משחק מול מצלמה בסטודיו של נאור זילברמן

  • 2021- הווה -  לימודי משחק במסלול השנתי של התיאטרון הקאמרי- משחק מול מצלמה, שיטת מייזנר ומופע בימתי.

לידור  משה
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black