הילה אוחנה

הכשרות


  • 2014-2019 - חוג גא'ז

  • 2020 -  מגמת קולנוע

  • שיעורי פיתוח קול פרטיים


שפות נוספות 


  • עברית

  • תורכית

  • אנגלית

הילה  אוחנה
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok_edited_edited.png