הילה פרג׳ון

הכשרות


  • 2021 קורס משחק מול מצלמה נאור זילברמן 

  • 2021 לימוד ספרותי ''כוחו של השחקן'' ע''פ שיטת צ'בק הילה פרג׳ון
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black