אמונה שינברג

שחקנית

אודות


  • 2020 קורס משחק מול מצלמה – דורון בן דוד

  • 2013-2015 תאטרון המרכז הבינתחומי בהנחיית עדי נוי

  • 2004-2005 חוג תאטרון מתנס "אלקנה" בהדרכת חיים יטבוסקי, תאטרון שכונתי

אמונה  שינברג
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black