עדן שבתאי

רקדנית וכוריאוגרפית

•-2013-2014 " ריאקטינג סטודיו" - לימודי משחק
עדן שבתאי
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black