דוד אוחיון

שחקן

הכשרות 


  • קורס בוגרים בסטודיו של גל אמיתי

  • סטודנט שנה א במכללת ספיר-אומנויות הקול והמסך – מסלול 


כישורים נוספים 


  • חקיינות 

דוד אוחיון
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black