דוד בר אילן

שחקן

הכשרות 


 • 2020-2021 מכינה ביורם לוינשטין 

 • 2020-2021 משחק מול מצלמה בשיטת איוואנה צ'בק בהנחיית שחר רוזן.

 • לימודים תלת-שנתיים בבית צבי, שנה א'

 • 2015-2012 השכלה תיכונית -בגרות חלקית בתאטרון, אורט עפולה.

 • תיכון אורט עפולה - 5 יחידות במגמת תאטרון 


מסך


 • 2020 אוניברסיטת תל אביב-מגמת קולנוע

 • שחקן ראשי בסרט שטודנטים שנה ב של אוניברסיטת תל אביב

 • שחקן ראשי בסרט נוסף של אוניברסיטת תל אביב


פרסומות 


 • פרסומת ל- fruit water 

 • פרסומת לבירה גולסטאר

 • פרסומת לכללית מאוחדת

 • פרסומת לאפליקציה של תרופות


שפות נוספות 


 • אנגלית - טובה

 • עברית - שפת אם


כשרונות נוספים 

 • מנגן

 • שר

 • משחק


דוד בר אילן
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black