דניאל חיון

הכשרות 


  • 2020 - קורס משחק מול מצלמה 


מסך 


  • פרסומת לבורסה לניירות ערך לצד עדי אשכנזי


אודות 


  • גיל - 14.5

  • גובה - מטר 1.73

  • ספורטאי דניאל  חיון
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black