בר עוזיאל

אודות


  • קורס משחק בבית ספר למשחק GMT

  • כישורים נוספים: כדורעף וכדורשת

בר  עוזיאל
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black