אמיתי בייקר

שחקן

הכשרה 


  • 2020- תחילת תואר ראשון במשחק וקולנוע ב"מכללת ספיר".


כשרונות נוספים


  • חיקויים

  • מנגן בגיטרה

  • שירה


שפות נוספות  


  • אנגלית - רמה גבוהה

  • ספרדית - בסיסית 

אמיתי בייקר
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok_edited_edited.png