עמית רוטמן

שחקן

הכשרות 


  • 2021-2020 מסלול תלת שנתי "בית צבי" שנה א'

  • 2014 קורס משחק מול מצלמה אסתר קלינג  

  • 2014-2011 סטודיו "על הבמה" מודיעין 

  

מסך 


  •  2018 סרט סטודנטים אוניברסיטת תל אביב - תפקיד ראשי


 פרסומות 


  • פרסומת דיגיטל לחברת סטרטאפBulb Light Smart-RAY 


שפות נוספות 


  • אנגלית - שוטף  

  • עברית - שפת אם  

  • ספרדית - רמה גבוה


כשרונות נוספים 


  • מנגן על מערכת תופים 


עמית רוטמן
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black