עמית הכטר

שחקן

מסך 


  • 2020 - מחנה אבא

  • 2020 - ספידרז

  • 2020  - אחותי קפצה כיתה

  • 2018 - בית הכלבים 

  • 2017 - מדינת הגמדים

עמית הכטר
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black