עמית עזרא

השכלה


  • 2019-2021 -  משחק מול מצלמה ב"טכניקה"

  • 2019 - קורס תסריטאות בהנחיית דניאלה דורון.

  • י2018 -  "inspirational screenwriting" קורס כתיבה אינטרנטי עם פול קסטרו.

  • 2017 -  קורס משחק מול מצלמה ב״דה וינצ’י״ בהובלת שרון אלכסנדר, דליה שימקו וניר פרידמן.


סרטי סטודנטים 


  • 2021 - הרווק האחרון, סרט גמר

  • 2021 - ואז נלך, סרט גמר

  • 2021 - בפנים, סרט קצר

  • י2021 - Ruby Tuesday, סרט עצמאי 

  • 2021 - אחים, סרט קצר

  • 2021 - רפי, סרט גמר

עמית עזרא
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black