אמיר זרד

שחקן נוער


תחביבים

ראפ , שירהאמיר זרד
iconfinder_facebook__social__media_icon_
iconfinder_youtube__social_media__icons_
iconfinder_isntagram__social__media_icon
tiktok-black